Δυστυχώς από την ηλικία των 35 ξεκινάει μια εκφυλιστική διαδικασία των εξαρτημάτων προσαρμογής του οφθαλμού, που αφορά κυρίως στον κρυσταλλοειδή φακό του ματιού, ο οποίος αρχίζει και γίνεται σκληρότερος και μεγαλύτερος. Τα επικουρικά επίσης μέσα προσαρμογής, ο ακτινωτός μυς και τα ινίδια που συγκρατούν το φακό του ματιού, αρχίζουν και δυσλειτουργούν.

Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται περίπου στα 60 έτη. Παρ΄ολο που η πρεσβυωπία συντελείται σε όλο τον ανθρώπινο πληθυσμό δεν αντιλαμβάνονται όλοι τα αποτελέσματά της, δηλαδή την αδυναμία στην κοντινή όραση, σε ίδια ηλικία. Αυτό, οφείλεται στην κατασκευή του οφθαλμού και το αξονικό του μήκος. Πιο αναλυτικά, εμμέτρωπες θα εμφανίσουν τα αποτελέσματα της πρεσβυωπίας γύρω στα 45. Αντίθετα μύωπες ενδέχεται να μη νιώσουν ποτέ προβλήματα στην κοντινή όραση, υπερμέτρωπες σε ηλικία μικρότερη των 45 και ασθενείς με αστιγματισμό ανάλογα με τη μορφή του πριν, κατά ή μετά την ηλικία των 45.

Η διάγνωση της πρεσβυωπίας πρέπει να γίνεται πάντοτε από οφθαλμίατρο. Ενώ δίνει συμπτώματα στους περισσότερους ασθενείς οι οποίοι αρχίζουν και δυσκολεύονται στην κοντινή όραση, απαιτείται μία λεπτομερέστατη εξέταση που θα οδηγήσει σε ορθή συνταγογράφηση πρεσβυωπικών γυαλιών οράσεως.

Καταρχήν θα πρέπει να γίνει μέτρηση οπτικής οξύτητας για μακριά, ώστε να διαπιστωθεί αν ο ασθενής είναι εμμέτρωπας ή αμέτρωπας.

Στη συνέχεια, προστίθενται αλγεβρικά στους βαθμούς που μετρήθηκαν για τη μακρινή απόσταση οι βαθμοί της πρεσβυωπίας με ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο που σχετίζεται με την ηλικία.

Σημαντικό είναι πριν από την συνταγογράφηση να ελεγχθεί με δοκιμαστικό σκελετό, σε ποια απόσταση έχει συνηθίσει ο εξεταζόμενος, να διαβάζει ή να πραγματοποιεί εργασίες που απαιτούν τη μέση ή κοντινή απόσταση. Δεν είναι πάντοτε ο αλγόριθμος που θα μας δώσει την ιδανική συνταγογράφηση πρεσβυωπικών γυαλιών, αλλά και οι εξατομικευμένες ανάγκες του εξεταζόμενου και η έκταση των αλλοιώσεων των προσαρμοστικών μέσων του οφθαλμού, που δεν είναι σε όλους ίδιες.

Οι λύσεις που προσφέρονται στην εποχή μας για συντηρητική αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας είναι:

Απλά μονοεστιακά (μόνο για μία απόσταση) γυαλιά, για εμμέτρωπες και αμμέτρωπες. Στην περίπτωσή των τελευταίων, είναι πιθανή η χρήση 2 ή και 3 γυαλιών για τη μακρινή, κοντινή ή και μέση απόσταση. Τα τελευταία χρόνια, η τελειοποίηση των πολυεστιακών γυαλιών για όλες τις αποστάσεις, χωρίς τα αρνητικά που τα συνόδευαν, όπως ζαλάδες και παραμόρφωση της εικόνας βοήθησαν πολλούς πρεσβύωπες στη χρήση ενός και μόνο ζεύγους γυαλιών.

Πολυεστιακοί φακοί επαφής. Ανθούν την τελευταία δεκαετία και επιτρέπουν στους πρεσβύωπες να βλέπουν καθαρά σε όλες τις αποστάσεις. Συνοδεύονται όμως από ολα τα χαρακτηριστικά που περιγράφτηκαν.

Σπύρος Νίκας MD FEBO – Χειρουργός Οφθαλμίατρος